Παρασκευή, 09 Μάιος 2014 09:44

7. Παραγωγική Ανασυγκρότηση

Agrotiki paragogi title

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διεύρυνση της κοινωνικής οικονομίας: Από-εμπορευματοποίηση των βασικών ανθρώπινων αναγκών αντίθετα με το μοντέλο που στοχεύει στη ικανοποίηση της κερδοφορίας έχοντας ως πάρεργο τις ανάγκες.

Για την ενδυνάμωση οικονομικών δραστηριοτήτων απαιτείται οριοθέτηση παραγωγικών ζωνών και υποδοχέων μέσα από το ρυθμιστικό σχέδιο:

• Ζωνών αγροτικής καλλιέργειας και προστασίας τους.
• Βιομηχανικής περιοχής με παράλληλο επαναπροσδιορισμό χρήσεων γης της υπάρχουσας Β. Ζώνης.
• στην ενδυνάμωση της περιοχής του Ηρακλείου ως τουριστικού προορισμού πολιτιστικού - οικοπολιτιστικού προϊόντος, με μεταβολή του προτύπου μαζικού τουρισμού και ανάπτυξη οικοπολιτιστικών δικτύων.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Συμβάλλουμε:

  • Στην εδραίωση ενός νέου παραγωγικού, κοινωνικού και διατροφικού πρότυπου, που θα βασίζεται στην αρχή της αυτάρκειας σε ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα και στην αντιμετώπιση της τροφής ως κοινωνικό αγαθό.
  • Στη Προστασία και στήριξη των μικρομεσαίων παραγωγών και της οικογενειακής γεωργίας, στην κοινωνική αλληλεγγύη, στην διασφάλιση της δυνατότητας πληροφορίας των αγροτών.
  • Με ενεργητική συμμετοχή στη διαμόρφωση πολιτικών ενός προοδευτικού κινήματος παραγωγών και καταναλωτών.

 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Γραφείο αγροτικής πολιτικής κυρίως με γεωπόνους και κτηνίατρους.
• Ουσιαστική αξιοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε..
• Εκπαίδευση και ενημέρωση γεωργών.
• Σύσταση γραφείου ενημέρωσης καταναλωτή.
• Προώθηση και συμμετοχή του Δήμου στην δημιουργία και λειτουργία δημοπρατηρίου αγροτικών προϊόντων (ν. 3955/2011), σαν ασπίδα προστασίας των εισοδημάτων και των παραγωγών και των καταναλωτών.
• Εναλλακτική πρόταση είναι να δημιουργηθεί ένα πρατήριο πώλησης.
Αγορές αγροτών (farmers markets), για παραγωγούς που δεν συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές. (Νόμος 4235/2014, ΦΕΚ 32/Α/11-2-2014).
• Δημιουργία δημοτικού σήματος ποιότητας.

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

• Καταγραφή και ακριβής οριοθέτηση με GPS των Δημοτικών Βοσκοτόπων.
• Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κανονισμού, Διάθεσης, Διαχείρισης, Λειτουργίας δημοτικών βοσκοτόπων και Ελέγχου της αυθαίρετης βόσκησης Δήμου Ηρακλείου. Ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο και εφαρμογή.
• Σύνταξη μελέτης «Αναβάθμισης - βελτίωσης των Δημοτικών Βοσκοτόπων».
• Μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες θα επανακαθορισθούν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές ζώνες και το πάγιο αίτημα των κτηνοτρόφων για μείωση σα τέλη βόσκησης.
Εκπαίδευση - ενημέρωση κτηνοτρόφων σε θέματα κτηνοτροφίας και αλλαγής της νοοτροπίας τους.

ΑΡΔΕΥΣΗ

Για την εξασφάλιση νερού για άρδευση προτείνουμε:

• Μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης του αρδευτικού νερού.
• Δημιουργία μικρών ταμιευτήρων και μικροφραγμάτων
• Εμπλουτισμός κι αναβάθμιση του υδροφορέα της Φοινικιάς
• Περαιτέρω αξιοποίηση κι επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση
• Αξιοποίηση πηγαδιών στην πόλη για άρδευση του πρασίνου
• Tο ελάχιστο που μπορεί να γίνει άμεσα, μετά από διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, είναι ένα σχέδιο κανονισμού άρδευσης.
• Αλλαγή και βελτίωση συστημάτων άρδευσης.

Η «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΑΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΥΔΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ & ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ)» που έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί, μπορεί να τροφοδοτεί την περιοχή τέως Δ. Τεμένους με επεξεργασμένα λύματα από τριτοβάθμια επεξεργασία για άρδευση. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις επιφυλάξεις των κατοίκων της περιοχής, και μπορούμε να εγγυηθούμε σε συνεργασία μαζί τους, με τα τοπικά συμβούλια και τις αρμόδιες υπηρεσίες την παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων που διατίθενται για άρδευση, όπως επίσης το διαχωρισμό στη διανομή τους.

ΑΛΙΕΙΑ

Παρότι παραλιακός, ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει κάνει καμία απολύτως ενέργεια σε σχέση με την αλιεία.
Προτείνουμε: Δημιουργία σύγχρονης ιχθυαγοράς με συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης που θα επιτρέψουν την παρακολούθηση των αλιευμάτων, την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και της υγείας του καταναλωτή.

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΖΩΙΑ

Με την ψήφιση του νόμου 4039/2012 με τίτλο «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», καθορίζονται και ρυθμίζονται βασικά ζητήματα για αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα συντροφιάς. Το Ηράκλειο είναι μια πόλη που δεν μπορεί να υπερηφανεύεται για το θέμα των αδέσποτων ζώων. Καθημερινά τα προβλήματα δείχνουν να μεγαλώνουν από την ραγδαία αύξηση των εγκαταλείψεων αστείρωτων ζώων συντροφιάς, των κακοποιήσεων και του αναποτελεσματικού έως ανύπαρκτου προγράμματος δράσεων της τωρινής δημοτικής αρχής. Εμείς ως Eνεργοί Πολίτες, πιστεύουμε ότι είναι ευθύνη του κάθε δήμου η προάσπιση της δημόσιας υγείας, με ταυτόχρονη μέριμνα για τη προστασία και την ευζωία των αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων ζώων, όπως επίσης και η διάδοση της φιλοζωίας ως δείγμα σεβασμού και προστασίας του περιβάλλοντος.

Έχοντας ξοδέψει υπέρογκα ποσά η τωρινή δημοτική αρχή υπερηφανεύεται για τη δημιουργία ενός κυνοκομείου που μόνο έξοδα έχει να παρουσιάσει και ένα ανεπαρκές έργο, χωρίς καμία δράση για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα φιλοζωίας. Οι διαπιστώσεις από ομαδες ενεργών πολιτών αναφέρουν

Αιτήσεις πολιτών για στείρωση αδέσποτων να μένουν στα συρτάρια, ενώ σε άλλες περιπτώσεις να μην τηρείται καμία σειρά προτεραιότητας, με αποτέλεσμα την αθρόα αναπαραγωγή και αναπόφευκτα την ανεξέλεγκτη αύξηση των αδέσποτων ζώων στις γειτονιές μας.
Αύξηση των εγκαταλείψεων και των κακοποιήσεων.
• Δημιουργία πολυπληθών ομάδων (αγέλες) με επιθετικές τάσεις ιδιαίτερα σε περιόδους αναπαραγωγής - αποτέλεσμα της ανυπαρξίας του προγράμματος στείρωσης αδέσποτων .
• Πολυέξοδη και κακή διαχείριση των υλικών και προμηθειών του κυνοκομείου που καταλήγει σε σοβαρές ελλείψεις φαρμάκων, εμβολίων, μικροτσίπ ακόμα και τροφών.
• Περιττώματα στους δρόμους , αποτέλεσμα της έλλειψης ενημέρωσης των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ - Πρόγραμμα Δράσης

Όλοι εμείς στη κίνηση ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ πιστεύουμε ότι η αποτελεσματική επίλυση των σοβαρών προβλημάτων δεν απαιτεί υπέρογκα κονδύλια αλλά υπεύθυνες, καλά οργανωμένες, δράσεις και σωστά σχεδιασμένα μακροπρόθεσμα προγράμματα. Ξέρουμε ότι η συνδρομή του δήμου πρέπει να είναι καθοριστική και γι'αυτό δεσμευόμαστε για όλα τα παρακάτω:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

1. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ - ηλεκτροδότηση, κατασκευή δρόμου για ευκολότερη πρόσβαση των πολιτών στις εγκαταστάσεις. Αυστηρός έλεγχος διαχείρησης και αξιολόγηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού. Βελτίωση των συνθηκών που ζουν τα ζώα, προώθηση υιοθεσιών.

2. Ενεργοποίηση και σωστή λειτουργία της 5-μελούς επιτροπής η οποία είναι υπεύθυνη για το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ όπως ρητά ορίζει ο νόμος 4039/2013 και ανάθεση έλεγχου υιοθεσιών πριν αυτές πραγματοποιηθούν.

3. Επέκταση του συστήματος περισυλλογής, διαφανείς τρόποι διαλογής των αιτήσεων για περίθαλψη και στείρωση αδέσποτων ζώων.

4. Παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας των αδέσποτων ζώων. Δημιουργία εθελοντικής ομάδας από ενεργούς φιλόζωους πολίτες και συνεργασία με τις διάφορες φιλοζωικές ομάδες της πόλης μας, για την καταγραφή, τον εμβολιασμό, την αποπαρασίτωση, και γενικότερα τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων (τοποθέτηση ταΐστρων και ποτίστρων σε κατάλληλα επιλεγμένους χώρους).

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

1. Εκστρατεία ενημέρωσης για τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς όπως ορίζει ο νόμος 3039/2012 (υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση, εμβολιασμός, άμεσος καθαρισμός του περιβάλλοντος από τα περιττώματα, τήρηση κανόνων ευζωίας και καλής μεταχείρισης των ζώων, στείρωση, εγκατάλειψη) καθώς και για τα διοικητικά πρόστιμα και τις ποινικές κυρώσεις που έχουν καθοριστεί από αυτόν.

2. ΦΙΛΟΖΩΙΑ ΩΣ ΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ. Μακροπρόθεσμα σχέδια επιμόρφωσης και ενημέρωσης των πολιτών. Συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το κτηνιατρικό σύλλογο και ειδικευμένους στο τομέα επιμόρφωσης, για την ανάπτυξη της ιδέας της φιλοζωίας σε νηπιαγωγεία και σχολεία. Δράσεις με εκδηλώσεις και ημερίδες για την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη με προβολές και ομιλίες.

3. Δημιουργία Πάρκων για Δεσποζόμενα Ζώα συντροφιάς.

 

 

Δημοφιλή

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Δημοτική Κίνηση
"Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες"
Γιαννίκου 32-34
Ηράκλειο ΤΚ:71201
Τηλέφωνο :2810-241538
e-mail: filopolis@filopolis.gr

                        Επικοινωνία με τις διαμερισματικές ομάδες
Ομάδα 1ης Δημοτικής Κοινότητας                        Δ.Ε Ν. Αλικαρνασσού
Ομάδα 2ης Δημοτικής Κοινότητας                        Δ.Ε. Γοργολαΐνι
Ομάδα 3ης Δημοτικής Κοινότητας                        Δ.Ε. Τεμένους
Ομάδα 4ης Δημοτικής Κοινότητας                        Δ.Ε. Παλλιανής
Ομάδα Δημοτικής Κοινότητας Βασιλειών