Παρασκευή, 09 Μάιος 2014 09:25

6. Δημοτικές Υποδομές

ypodomes title

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ο Δ. Ηρακλείου ήταν από τους πρώτους που το 1991 ανέθεσαν κυκλοφοριακή μελέτη. Οι άλλες πόλεις (Καλαμάτα, Τρίκαλα, Λάρισα) ήδη τις εφάρμοσαν ενώ η δική μας μελέτη καρκινοβατεί. Αυτό αποδεικνύει πως το πρόβλημα είναι η δημοτική αρχή, γιατί δεν θέλησε ποτέ να εφαρμόσει κυκλοφοριακή μελέτη -όπως και κάθε μελέτη που θεσπίζει κανόνες στο δημόσιο χώρο και περιορίζει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Η λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος προϋποθέτει την ύπαρξη ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ στηριγμένης σε σύγχρονες αρχές:

• Μακρόπνοος σχεδιασμός για την κυκλοφορία

• Δραστικός περιορισμός των Ι.Χ. Ενίσχυση των Μ.Μ.Μ.

• Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πεζών

Άμεσα εφαρμόζουμε προτάσεις και μέτρα της μελέτης που αφορούν:

• Την δημιουργία εκτεταμένου και αξιόπιστου δικτύου αστικών συγκοινωνιών, ώστε να ανατραπεί η απαράδεκτη αναλογία των μετακινήσεων, που με τις μετρήσεις Ρέντζου ήταν 1% με Μ.Μ.Μ. και 96% με Ι.Χ.!

• Την επέκταση του δικτύου πεζοδρόμων, με εκτεταμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Έτσι θα ενθαρρυνθούν πραγματικά οι μετακινήσεις πεζών και ποδηλάτων και όχι εικονικά όπως έκανε η δημοτική αρχή με πεζοδρόμους καταλυμένους και ποδηλατόδρομους μαϊμού (βλέπε Λεωφ. Κνωσού). Εργονομικές παρεμβάσεις για την προσπελασιμότητα των ΑΜεΑ στην πόλη και στις υπηρεσίες της . Ενημέρωση πολιτών, προβολή οπτικοακουστικού υλικού κ.λπ. Τήρηση της νομιμότητας από εξωτερικό συνεργείο, επιβολή προστίμων.

Σταδιακή αποτροπή της εισόδου των Ι.Χ. εντός τειχών με δημιουργία περιμετρικού συστήματος χώρων στάθμευσης, με ανταπόκριση σε σταθμούς ποδηλάτων, αστικών στάσεων. Προοπτικά απαγόρευση εισόδου των Ι.Χ. με δρομολόγηση mini bus εντός τειχών.

• Απόδοση των εντός τειχών θέσεων στάθμευσης στους κατοίκους της παλιάς πόλης.

• Αρωγή του Δήμου για κάλυψη αναγκών μετακίνησης των κατοίκων των οικισμών με ΜΜΜ προς Ηράκλειο - Νοσοκομεία κλπ.

• Ο Δήμος με ειδική κάρτα να εξασφαλίζει δωρεάν μεταφορές σε νέους/ες άνεργους, φοιτητές μετά από αξιολόγηση οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων (εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση, χιλιομετρική απόσταση από οικογενειακή εστία, κλπ).

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Διεκδικούμε:

Μια πολιτική διαχείρισης στερεών αποβλήτων, προς επεξεργασία και τελική διάθεση, που δεν θα είναι η καύση. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη απαιτεί ως κεντρική αρχή ότι τα απόβλητα θεωρούνται αρχικό υλικό προς επεξεργασία και όχι τελικό προϊόν προς διάθεση. Προτείνουμε ένα μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων στηριγμένο στις βασικές αρχές της εγγύτητας και της μικρής κλίμακας σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με σκοπό βέλτιστη συνολική λύση, οικονομικά εφικτή και κοινωνικά αποδεκτή. Στόχοι της προσπάθειας ολοκληρωμένης διαχείρισης, ιεραρχημένοι είναι:

• Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα σε όλο το φάσμα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
• Ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής.
Αποκέντρωση των δραστηριοτήτων.
• Επιλογή λύσεων που δεν κοστίζουν ακριβά και δημιουργούν θέσεις εργασίας.
• Πρόληψη και μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, ποσοτική και ποιοτική, με τη μείωση των επιβλαβών ιδιοτήτων τους.
Ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών.
• Ανάκτηση ενέργειας και
• Τελική διάθεση.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Μελέτη υφιστάμενης κατάστασης (όγκου-σύνθεσης απορριμμάτων, δρομολογίων αποκομιδής, ανθρώπινου δυναμικού, κόστους).

• Κατάρτιση σχεδίου ολοκληρωμένης διαχείρισης σε όλα τα στάδια διαχείρισης.

• Προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας για μείωση του κόστους.

• Σταδιακή αντικατάσταση του υφισταμένου στόλου απορριμματοφόρων με νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (μείωση οικολογικού αποτυπώματος).

Εξορθολογισμός δρομολογίων για μείωση του κόστους καυσίμων και των εξόδων συντήρησης.

Χαρτογράφηση των θέσεων των κάδων, των δρομολογίων και χρήση του διαδικτύου για διάδοση πληροφορίας. Δημοσιότητα.

• Στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης/εκπαίδευσης.

• Παρέμβαση για τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου καθορισμού δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

• Θέσπιση κινήτρων (μειώσεις δημοτικών τελών με επίτευξη στόχων). Προκήρυξη διαγωνισμών ανά δημοτικό διαμέρισμα ή/και ανά γειτονιά ή/και ανά σχολείο.

• Επιβράβευση.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Αποτελεί για μας επιτακτική ανάγκη και συνιστά το συγκριτικό πλεονέκτημα μιας βιώσιμης υδατικής πολιτικής ο επαναπροσδιορισμός της, προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα, την επάρκεια, την ποιότητα και την εξοικονόμησή του νερού.

Σήμερα, στην πόλη, ενώ έχουμε σχετική επάρκεια υδάτινου δυναμικού, αντιμετωπίζουμε προβλήματα λειψυδρίας. Δεν υπάρχει συνεχής ροή στο δίκτυο ύδρευσης με όλες τις επακόλουθες συνέπειες. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Ηρακλείου χρησιμοποιούν εμφιαλωμένο νερό και η πρόσβαση στο πόσιμο νερό από θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα μετατρέπεται σε καταναλωτικό προϊόν με ετήσιο κόστος περίπου 350€ /οικογένεια!

Η ΔΕΥΑΗ στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της, έχει αναπτύξει ένα σημαντικό κύκλο εργασιών, τεχνογνωσίας, αλλά και υποδομών αξίας πολλών εκατομμυρίων που ανήκουν στους δημότες αυτής της πόλης. Όμως, έχει να κάνει ακόμη πολλά για να πετύχει ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ.

Προϋπόθεση γι αυτό είναι:

• Η αποτροπή με κάθε τρόπο σεναρίων εκποίησης του νερού
• Η διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα της ΔΕΥΑΗ και η ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου με ενεργή εμπλοκή των πολιτών
• Ριζική αλλαγή στη προσέγγιση του προβλήματος από τη Δημοτική Αρχή και τη ΔΕΥΑΗ
• Οργάνωση -Στελέχωση της ΔΕΥΑΗ με εξειδικευμένο προσωπικό - εξασφάλιση πόρων

Η πολιτική μας θα είναι σταθερά και με συνέπεια προσανατολισμένη στην κατεύθυνση της εξασφάλισης και διαφύλαξης των φυσικών πόρων, στην επέκταση και βελτίωση των υποδομών, στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και στη βιώσιμη διαχείριση του υδατικού προβλήματος και της προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής μας.

Για μας Απόλυτη προτεραιότητα για την ΥΔΡΕΥΣΗ είναι:

• Καμία διακοπή υδροδότησης σε οικογένειες με οικονομική δυσχέρεια

• Η συνεχής ροή στα δίκτυα πόσιμου νερού

• Ο δραστικός περιορισμός των απωλειών

• Η διασφάλιση των φυσικών υδάτινων πόρων για τις επόμενες γενιές

Η στρατηγική μας για την επίτευξη των παραπάνω, παράλληλα με την ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη (ΕΣΠΑ 2007-2013) είναι:

• Εντοπισμός κι επισκευή των διαρροών του υφιστάμενου δικτύου

• Εντοπισμός παράνομων συνδέσεων

• Λειτουργία των δεξαμενών και διαχείριση της κατανομής πιέσεων του δικτύου

Αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη, στις περιοχές της πόλης που έχουν ακόμη παλιά δίκτυα (Ηλιούπολη, Μασταμπάς, Θέρισος, Δειλινά, Κορώνη Μαγαρά, Χρυσοπηγή, Κηπούπολη, Αγ. Αικατερίνη, Αλικαρνασός).

• Σταδιακή αντικατάσταση παλιών Υδρομετρητών

• Σύνταξη μελέτης, στις νέες επεκτάσεις του σχεδίου πόλης (μετά την ολοκλήρωση των πολεοδομικών μελετών) (Τρεις Βαγιές, Σταυρωμένο, Λίντο, Κορακοβούνι, παπά Τίτου μετόχι κλπ), (μεμονωμένα δίκτυα - σοβαρά προβλήματα υδροδότησης και διαρροές νερού).

Ευαισθητοποίηση των δημοτών με συνέχεια και συνέπεια, για να μην γίνεται κατασπατάληση του πολύτιμου αυτού φυσικού πόρου.

Σε ότι αφορά νέες πηγές υδροδότησης της πόλης, στοχεύουμε στην:

Ολοκλήρωση αγωγών από το Φράγμα Αποσελέμη και σύνδεση του με τις δεξαμενές της πόλης και γενικότερα των συναφών έργων του Φράγματος. Συμμετοχή στο φορέα διαχείρισης με κατεύθυνση την ενιαία διαχείριση συνδυασμένης αξιοποίησης του φράγματος Αποσελέμη με άλλα νερά και υποδομές του Βόρειου Άξονα (διασυνδεμένες δεξαμενές, γεωτρήσεις, φράγματα) για εξυπηρέτηση όλων των χρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Αξιοποίηση των πηγών του Αλμυρού με πιλοτική εφαρμογή λύσεων που κατά καιρούς έχουν προταθεί.

• Περαιτέρω αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού στις υπώρειες του Γιούχτα που θα ενισχύσει και τις ψηλές περιοχές της πόλης,

• Εμπλουτισμό του υδροφορέα Καστελίου Θραψανού με έργα ορεινής υδρονομίας και προστασία όλων των υδροφορέων

• Συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας του νερού και ορθολογική διαχείριση του

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Όλες οι περιοχές του παλιού σχεδίου και των εγκεκριμένων επεκτάσεων του σχεδίου πόλης συνδέονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων που λειτουργεί από το 1996.

Προτείνουμε:

Κατασκευή νέων δικτύων αποχέτευσης χωριστικού συστήματος στις περιοχές του παλιού σχεδίου Ηρακλείου Αλικαρνασσού όπου υπάρχουν ακόμη παλιά παντορροϊκά δίκτυα (Μασταμπάς, Θέρισσος, Δειλινά, Κηπούπολη, Αλικαρνασσός) προκειμένου να αντιμετωπιστεί και το θέμα της απορροής των ομβρίων.

• Σε ότι αφορά τη λειτουργία της ΕΕΛ, δίνουμε οριστική λύση στη διαχείριση της λάσπης και τη χρήση της ως εδαφοβελτιωτικού υλικού.

• Άμεσες παρεμβάσεις για επίλυση των προβλημάτων σε ΕΕΛ που δε λειτουργούν σωστά.(π.χ Σκαλανίου, με πολλά προβλήματα)

• Άμεση παρέμβαση για χρηματοδότηση των νέων ΕΕΛ με εγκεκριμένες μελέτες, στους οικισμούς Αγ. Σύλλα, Κάτω Ασιτών, Αγ. Μύρωνα – ανατολικό τμήμα, Σίβα κλπ.

• Αξιοποίηση υφιστάμενων και εκπόνηση νέων διαχειριστικών σχεδίων στους υπόλοιπους οικισμούς του Δήμου για την επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων - Σύνταξη μελετών για δίκτυα και ΕΕΛ.

ΟΜΒΡΙΑ

Δίνουμε προτεραιότητα στην:

Κατασκευή δευτερευόντων δικτύων όμβριων κυρίως σε περιοχές του παλιού σχεδίου Ηρακλείου Αλικαρνασσού, επειδή η απορροή των όμβριων είναι άμεσα συνυφασμένη με την οδοποιία (κλίσεις, επικλίσεις δρόμων, κατασκευή πεζοδρομίων, κρασπεδορείθρων).

Ολοκλήρωση της οριοθέτησης των χειμάρρων Χρυσοβαλάντου και Ξηροποτάμου αφενός επειδή η έγκρισή τους σχετίζεται με την έγκριση των πολεοδομικών σχεδίων και αφετέρου επειδή είναι αποδέκτες ομβρίων μεγάλων περιοχών (Ηρακλή, Κορώνη Μαγαρά, Δυτικά Προάστεια). Η οριοθέτηση και διευθέτηση τους προαπαιτούμενο, για υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων ομβρίων.

Οριοθέτηση των ρεμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου – Αλικαρνασσού (οδός Πλαστήρα –Αλικαρνασσός, ρέμα Αγ. Ιωάννη κλπ)

• Εκπόνηση μελετών Απορροής όμβριων στις περιοχές εκτός πολεοδομικού συγκροτήματος Ηρακλείου, (πχ Βασιλιές)

Σχεδιασμό ανοιχτών-φυσικών καναλιών απορροής στα πλαίσια περιβαλλοντικού σχεδιασμού ελεύθερων χώρων στην πόλη και στον περιαστικό χώρο και συγκέντρωση νερών για άρδευση αγροκτημάτων & πάρκων ή πλύσιμο δρόμων κλπ.

 

Δημοφιλή

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ


Δημοτική Κίνηση
"Ηράκλειο Ενεργοί Πολίτες"
Γιαννίκου 32-34
Ηράκλειο ΤΚ:71201
Τηλέφωνο :2810-241538
e-mail: filopolis@filopolis.gr

                        Επικοινωνία με τις διαμερισματικές ομάδες
Ομάδα 1ης Δημοτικής Κοινότητας                        Δ.Ε Ν. Αλικαρνασσού
Ομάδα 2ης Δημοτικής Κοινότητας                        Δ.Ε. Γοργολαΐνι
Ομάδα 3ης Δημοτικής Κοινότητας                        Δ.Ε. Τεμένους
Ομάδα 4ης Δημοτικής Κοινότητας                        Δ.Ε. Παλλιανής
Ομάδα Δημοτικής Κοινότητας Βασιλειών